2 september, 2022

Begeleiden van Petra

Stagiair MDT Sport (jan 2022 - jun 2022)

Petra is geslaagd en ondertussen toegelaten als student op de USBO!

“Eigenschappen Michel: enthousiast, vriendelijk, meedenkend, behulpzaam, waarderend.

Manier van begeleiden:
Ik heb de begeleiding van Michel Hofstede gedurende mijn stage (MDT Sport, januari – juni 2022) als zeer prettig ervaren. De begeleiding bestond uit een fijne balans tussen vrijheid en sturing. Enerzijds kreeg ik veel mogelijkheden en vrijheid om zelf met ideeën te komen en initiatief te nemen. Michel was hier altijd erg enthousiast over en moedigde dit ook nadrukkelijk aan. Tegelijkertijd kreeg ik ook voldoende sturing en informatie mee om mijn werkzaamheden goed uit te kunnen voeren. Voor vragen kon ik Michel altijd bereiken en hij was dan ook bereid om mee te denken. Ook buiten de stage om is hij bereid te helpen met bijv. de studie of een vervolgstage. Het contact tussen mij en de begeleider verliep zeer goed. Met name het vaste wekelijkse overlegmoment was erg fijn. Tot slot vond ik het prettig (en gezellig) dat Michel er voor open stond om ook meerdere keren fysiek op kantoor af te spreken.” Petra Schep (4e jaars WO student, Sociologie, Erasmus Universiteit Rotterdam)