Prof-Club.nl

Verenigingsmanager | Sportparkmanager | (Sport) eventmanager | Projectmanager | (Sport) instructeur | Eventorganisator

Specialismen:

 • Verenigingsmanagement en (club)ondersteuning
 • (Sport)parkmanagement en ondersteuning
 • Event- management, bedenken, ondersteuning en uitvoering
 • Projectmanagement, ondersteuning en uitvoering.
Ons doel is om ooit de Olympische Spelen mede te organiseren!
Van (kleine) vereniging tot (grotere) gemeente, we leveren MAATWERK voor u! Alles doen we met P-A-S-S-I-E en een zeer grote mate van betrokkenheid. Met maatwerk, creativiteit, flexibiliteit en enthousiasme werken we doelgericht voor uw vereniging, evenement, gemeente, organisatie of bedrijf. Wij willen voor u het verschil maken door “onze” P-A-S-S-I-E toe te voegen.

Gallerij

Diensten

Wij leveren maatwerk, dus vragen?! Neemt u dan contact met ons op!

 • Verenigingsmanagement & (club)ondersteuning
 • Ondersteunen van het bestuur (klankbord)
 • Strategisch meedenken met het (te gaan voeren) beleid
 • Opstellen van een beleidsplan
 • Opstellen van een sponsorplan
 • Ontwikkelen vrijwilligersbeleid, actie tot werven van nieuwe vrijwilligers
 • Ontwikkelen innovatieve en/of nieuwe (sport) activiteiten
 • Maatschappelijke betrokkenheid / activiteiten (nog meer) vergroten, met als doel o.a. uw vereniging actiever in en voor de wijk/buurt te laten zijn
 • Samenwerkingsverbanden en verbindingen leggen, tussen o.a.
  (brede-)scholen, wijkwelzijnsorganisaties, GGD.
 • (Sport) parkmanagement
 • Belangenbehartiger voor uw vereniging/sportpark/club/stichting
 • Optreden als contactpersoon/bemiddelaar naar een gemeente bijvoorbeeld bij de aanvraag voor een nieuw (kunst)grasveld, verbouwing of restauratie
 • Procesbegeleider bij (nieuwe) ontwikkelingen op uw (sport)park
 • Optreden als mediator tussen (sport)verenigingen en/of derden.
 • Projectmanagement
 • Breed inzetbaar om uw project te managen, coördineren, ondersteunen en/of uit te voeren.
 • Eventmanagement, coördinatie en ondersteuning
 • (Mede)bedenken, managen, coördineren, ondersteunen en uitvoeren van uw (sport) evenement
 • Opstellen van een draaiboek.

Over ons

Vanuit dè droom om tegelijkertijd in de sport en evenementen te werken en de PASSIE voor deze uitdagende en dynamische branches, is prof-club.nl ontstaan! Er is ruim 10 jaar kennis en ervaring opgebouwd door stages en werk bij Feyenoord Rotterdam N.V., Red Bull Nederland B.V., K.N.V.B. en de Vereniging Sport Utrecht.

 

Maatwerk is de juiste manier om voor uw vereniging, evenement, gemeente, organisatie of bedrijf te scoren! Iedere vereniging, evenement, gemeente, organisatie of bedrijf heeft zijn eigen “cultuur en identiteit”. Prof-club kan hier snel en doelgericht aan werken; Analyseren, Plan van aanpak, Begeleiden en bij/aansturen, Actie nemen, Evalueren.

 

Met P-A-S-S-I-E willen wij ons voor u inzetten!
P - Persoonlijk A - Ambitieus S - Spontaan S - Specialistisch I - Inspirerend E - Energiek

Cases

Graag delen wij, onze ervaringen met u!

Sportpark management

 • Sportpark Fanny Blankers Koen (16 uur p/w)
 • Bevorderen van sportparticipatie
 • Bijdrage leveren aan georganiseerde sport door onderling samenwerken
 • Behouden/verder ontwikkelen van het karakter van het sportpark
 • Behartigen van gezamenlijke belangen
 • Ontwikkelen van een strippenkaart
 • Organiseren van een Open Dag
 • Sportpark Marco van Basten, Stichting de Noordpunt (ervaring 2010-2012)
 • Opmaken, facturen en verwerken van offertes voor het gebruik van het sportpark
 • Fungeren als contactpersoon voor derden voor het sportpark (onder andere de kinderopvang)
 • Meedenken met – en adviseren van het bestuur over strategische keuzes voor beter gezamenlijk gebruik van het sportpark.

Projectmanagement

 • Projectmedewerker Sportservice Flevoland
 • Scholing van coaches en verenigingen, door organiseren van o.a. clinics en workshops
 • Promotie en adviseur van gezonde Sportkantine methode bij verenigingen
 • Voor Topsport Flevoland, organiseren en houden van intakegesprekken met talenten, topsporters
 • Voor Topsport Flevoland, behandelen aanvragen topsportpas
 • Stichting Klein Galgenwaard (ervaring 2013)
 • Ondersteunen van de Stichting bij het organiseren en uitvoeren van activiteiten
 • Bedenken en schrijven van nieuwe (strategische) activiteiten
 • Aanvragen subsidies.

Eventmanagement / coördinatie / ondersteuning

 • Centrum(management) Zeist
 • Samenstellen en aansturen promotieteam
 • (Mede-)bedenken en organiseren acties/evenementen in Centrum Zeist
 • Organisatie Sportief Zeist weekend, 26-27-28 augustus 2016
 • Expert in Actie
 • Werkzaam als (ski-)instructeur
 • Werkzaam als activiteitenbegeleider voor groepen.

Verenigingsmanagement / Verenigingsadviseur / Buurtsportcoach

 • Verenigingsbegeleider (Maatschappelijk) USV Elinkwijk (per 15-8-2016)
 • Versterken van de binding met de wijk
 • Werving en behoud van (spelende) leden
 • Toeleiding nieuwe vrijwilligers voor voornamelijk bestuurs-/commissiefuncties
 • Intermediair voor lopende projecten (G-project, Normen en Waarden)
 • Versterken van de interne organisatie (o.a. mede schrijven aanvraag CF 2017-2018)
 • DHSC (ervaring 2010-2012)
 • Opzetten meidenvoetbal
 • Organiseren wedstrijd in samenwerking met veel enthousiaste en energieke vrijwilligers tegen FC Utrecht
 • Structurele samenwerkingen/verbindingen opgezet, tussen welzijn, scholen, sociale instellingen
 • (Strategisch) ondersteunen van het bestuur
 • Opzetten Vereniging van Eigenaren.

Nieuws

Met PASSIE willen wij het verschil maken voor u!

Actief als begeleider van Jong Ondernemen

Vanaf heden begeleid ik, een student company van opleiding Small Bussiness en Retail Management, met het opzetten van een onderneming. Ik voorzie de studenten van advies, ondersteun ze in het maken van een ondernemingsplan en denk ze voldoende inspiratie te kunnen geven om een goed idee en plan te maken.

 

Erkend Leerbedrijf per 15 november 2013

Per 15 november 2013 zijn wij via Calibris een erkend leerbedrijf.

Uitdagingen en opdrachten

Voor Topsport Flevoland (onderdeel van Sportservice in opdracht van NOC*NSF) voeren wij de intakegesprekken met de topsporters van de provincie Flevoland . We adviseren en ondersteunen hun, om zo goed mogelijk hun sport te kunnen beoefenen. We organiseren themabijeenkomsten (Gezonde Sportkantine, Omgaan met moeilijk gedrag e.d.) voor coaches en verenigingen. Ondersteunen op en organiseren evenementen voor Sportservice Flevoland. Prof-club.nl kan voor uw vereniging, (sport-)bedrijf, gemeente aan de slag met alle (sport- en event) vraagstukken! We zijn zeer flexibel inzetbaar en kunnen vrijwel direct voor u met PASSIE aan slag! Meer weten? Klik hier om de cases te bekijken.
Ik kom heel graag met u in contact?!

Bezoekadres:

De Vrije Wolf (oude gevangenis)
Wolvenplein 27
3512 CK Utrecht

Postadres:
Bachlaan 56
3706 BD  Zeist
KvK: 58844406

  Uw naam (verplicht)

  Uw e-mail (verplicht)

  Telefoon nummer

  Uw bericht