Nachtmodus

1 december, 2022

Vrijwilliger bij Handje Helpen

Als ondernemer in de sport kan ik veelal zelf mijn tijd en werk indelen.
Ik dacht; “hoe zou ik iets kunnen bijdragen voor iemand anders en sporten tegelijk?!”
Ik las in de Nieuwsbode van Zeist een oproep van Handjehelpen dat Etienne (fictieve naam)
een sportief maatje zocht om te tennissen, waarbij toegang tot de tennisvereniging geregeld is.

In de zomer van 2022 heb ik mij daarom aangemeld als vrijwilliger bij Handjehelpen.
Handjehelpen is een zelfstandige organisatie en koppelt al 40 jaar maatjes aan mensen met
een hulpvraag. Inmiddels ben ik gekoppeld aan een jongeman met autisme en maak ik het liefst 1x per week tijd vrij om met hem te gaan tennissen. Ik haal hem thuis in Zeist op en zet hem ook thuis weer af.
Voor hem zijn de stappen om zelf te gaan sporten hoog en is de drempel om initiatief te
nemen tot sociaal contact behoorlijk hoog. Ik help hem om in beweging te komen en neem
daarmee een stukje regelwerk uit handen van de mantelzorger. Kortom naast mijn werk als
ondernemer ben ik op deze manier bezig met de mogelijkheden van informele zorg.